Позитив равен грусти
Нет дороги. есть судьба.
Привет, Гость
  Войти…
Регистрация
  Сообщества
Опросы
Тесты
  Фоторедактор
Интересы
Поиск пользователей
  Дуэли
Аватары
Гороскоп
  Кто, Где, Когда
Игры
В онлайне
  Позитивки
Online game О!
  Случайный дневник
BeOn
Ещё…↓вниз
Отключить дизайн


Зарегистрироваться

Логин:
Пароль:
   

Забыли пароль?


 
yes
Получи свой дневник!

Позитив равен грусти > Изюм (записи, возможно интересные автору дневника)


кратко / подробно
Вчера — пятница, 21 сентября 2018 г.
1)визначення 2)форми 3)функції 4)вплив сім'ї на встановлення... crane12 22:15:01

1)визначення
2)форми
3)функції
4)вплив сім'ї на встановлення особистості
5)приклад


соціалізація — процес засвоєння індивідом певної системи знань, норм та цінностей, які сповідуються родиною і дають змогу функціонувати йому як повноправному члену суспільства.

Родина — певна сукупність людей, пов’язаних кровно-спорідненими­ зв’язками, спільними властивостями й ознаками за походженням.


Сім’я є першою ланкою соціалізації особистості. Світ сімейного співіснування включає в себе духовний, економічний, соціальний і культурний розвиток. У процесі історичного розвитку суспільства сім’я набула статусу основного соціального інституту. Процес формування сучасної сім’ї проходить у складних, суперечливих умовах сьогодення. До речі, щодо сім'ї існує багато поглядів представників різних течій: Утопістів, слов'янофілів, марксистів тощо.

Форми соціалізації в родині:

1. Звичаї та традиції, у світі яких живе людина від народження до смерті.

2. Дотримання в родині державно-правових норм — правил поведінки, що регулюють різні сфери суспільних відносин, які встановлює та охороняє держава.

3. Мова як засіб спілкування, мислення і висловлення людиною думки чи почуття, засіб збереження та передачі інформації, а також управління людською поведінкою.


ФУНКЦІЇ СІМ'Ї


Репродуктивна функція — народження дітей, продовження людського роду. Завдяки суспільним нормам, що врегульовують сімейні стосунки, піклування про дітей покладається на конкретних дорослих, чим забезпечується їх виживання.

Функція соціалізації. тобто формування особистості дитини, її виховання.

Економічна функція що включає забезпечення певного рівня життя родини. організацію її побуту тощо.

Функція регулювання статевих відносин, оскільки суспільні норми, законодавство, звичаї та традиції встановлюють суспільно прийнятні форми висловлення сексуальних почуттів та способи їх реалізації.

Функція психологічної підтримкичленами сім’ї одне одного. Гармонійні стосунки в родині дозволяють її членам долати перешкоди, переживати складні моменти життя. Саме на родину покладається формування в дитини усвідомлення важливості існування сім’ї як соціального інституту.
Сім’я є мікроколективом, який відіграє найважливішу роль у становленні та вихованні особистості. Сім’я робить життя повнокровним. Сім’я дає щастя:

Усе скороминуще, все мінливе: і влада, і слава, і багатство, і самі покоління. Єдине, що людина має незмінного, вічного, святого — це родина. Родина — цемент людей, це єдине щастя, на яке може людина претендувати. (В. Винниченко)


Сім’я передає молодій особистості, яка перебуває у процесі становлення, досвід попередніх поколінь. Саме в тісному родинному спілкуванні відбувається первинна соціалізація індивіда.

З родинних стосунків починаються відносини з сусідами, суспільством, державою і базуються вони на доброзичливості, любові й толерантності. Саме в сім’ї дітям МАЮТЬ прищеплюватися найкращі якості: добро, гідність, ввічливість, повага, освіченість, виховується почуття любові до Батьківщини.

Засвоєні в дитинстві норми співжиття лежать в основі особистісної поведінки людини та її стосунків з іншими. Отже, первинна соціалізація, яка відбувається в сім’ї, залишає слід на все життя. Якщо ж діти не отримують правильних орієнтирів, не привчаються до того, щоб турбуватись про інших і в першу чергу про своїх батьків, які дали їм життя, викохали та випестували, то виникає ще одна педагогічна проблема сім’ї - байдужість дітей до своїх батьків.

У процесі соціалізації в сім’ї дитина засвоює основні види суспільних відносин — фізіологічних, психологічних, соціальних, економічних і культурних, які забезпечують готовність особистості до життєдіяльності в суспільстві. У сім’ї дитина отримує досвід спілкування з людьми різного віку та різної статі.

У родині дитина набуває соціального досвіду впевненої поведінки. У неї формується відчуття власної значущості та значущості своєї поведінки, закладаються основи почуття гідності. Адже саме родина дає відчуття захищеності — важливе для розвитку самостійності, впевненості, задоволення потреби у соціальній відповідності вже у дитинстві. Почуття моральної захищеності особливо важливе для позитивного сприймання себе, що уможливлює виховання поваги до інших людей.

Сім’я вводить дитину в суспільство, саме в ній вона одержує соціальне виховання, стає особистістю. У дитинстві її годують, доглядають, у дошкільному віці – відкривається світ.

У сім’ї зміцнюють здоров'я дитини, розвивають його задатки і здібності, піклуються про утворення, розвиток розуму, вихованні громадянина, закладаються гуманні риси характеру, доброта і сердечність, дитини учать оцінювати свої вчинки і відповідати за них. Тут діти прилучаються до праці, вибирають професію. Сім’я готує юнака до самостійного сімейного життя, привчає поважати добрі традиції сім’ї.

Шлусс:
Ника, [21.09.18 23:43]
Тип семья помогает собрать пазл жизни
английский с книгой.. Holohey 16:55:04
I am the doorway
II


consciousness - сознание
to roll up -свернуть
supposed - предполагаемый
bleeding - кровотечение
infirmary - лазарет
Honor - честь
sharply - резко
reddish- красноватый
effort - усилия
stood up - встал
cane - трость
frail - хрупки
rutted dirt - гнилая грязь
towards - в сторону
plum - слива
thunder - гром
faintly - слабо
tanned - загорелый
frayed-потертый
denim - джинсовый
clad - одетый
far- дальгий
enterprising - предприимчивый
sieving- просеивать
buried- скрытый
quarters or dimes - четвертаки и десятипенсовики.
wave- махать
dwellers - житель
further - дальше
slightly ajar - слегка приоткрыта
classified - закрытого
shifty - хитрый
gleam - отблеск
embarrassing- смущаюший
gradual - постепенно
current - поток
mentioned - упомянул
ivy - плющ
scrofulous - золотушном
foliage -листва
solemnly swear - торжественно клянусь
divulged - разглашать
sufficient - достаточно
ramp - пандус
glow -свет
dash lights -приборные огни
calluses - мозоль
thumb - большой палец
knuckle - сустав, шарнир
loathing - отвращение
flesh -плоть, мясо
feverish - лихорадочный
gelid -студеный
rotten - тухлый
persuade - убедить
indeed - действительно
forbidden topic- запретная тема
disease - заюолевание
urgent -неотложимо
hung up slowly - медленно повесил трубку
dialled -набрал номер
indecisive- неокончательно
emanate - исходила
среда, 19 сентября 2018 г.
английский с книгой.. Holohey 20:04:08
I am the doorway
I


porch - крыльцо
looking out over - глядя на
Gulf - залив
mellowly - мягко
It was a pleasant combination - Приятное сочетание.
repeated thoughtfully - задумчиво повторил
either - любой
sighed - вздохнул
buried - закопал
reached - попал
covering of bandages - покрыты бинтами
itched - зудели
abominably - отвратительно
I indicated - я указал
wheelchair - инвалидное кресло
He collected driftwood in it -он пользовался им когда собирал коряги.
retired - ушел, уволился
the real estate business- сделки с недвижимостью.
shameless prices. - по баснословной цене
puffed - пыхтел
dragging - затягиваясь
was maddening - сводил с ума
further back - раньше
he invited- попросил он
flight - полет
shook - встряхнуть
The seamed and fissured face - швы и трещины на лице
enigmatic - загадочно
when you're through - когда закончишь
grave - могила
sailed -плавал
Beneath the bandages - под бинтами
blindly -слепо
forced -вынуждено
boosted into orbit - выведен на орбиту
beast - зверь
swung - качать
verifying - проверка
did our inject -сделали инъекцию
Headed - направляться
fighting over - борьба за
appropriations bill - финансовый законопроект
exploration - исследование
bunch of - куча
praying -молились
It don't matter what - Все, что угодно
whiz kid - ыундеркинд
fond - нежно
souped-up -навороченный
nifty - отличный, модный
zillion lenses - дофига линз, миллион
Better yet - а еще лучше
dumb - глухого
exploit - вызов, извращение
superior - превосходство
anxious - озобоченный
enough to oblige - достаточно, что бы обязать
orbited - облетел
forbidding - непреступный
touched down - приземлился
arid - засушливый
wasteland - пустошь
few struggling lichens - несколько борющихся лиишайников
casualties - потери
eternally -вечно
circling - кружащий
hardly swinging along - еле-еле тащится
The way things looked - как все выглядело
wapped - менять
forth - далее , наружу
from the tech side - с технологической стороны
it was a milk run - дело шло ни шатко, ни валко.
tended - тяготели...
measurements - измерение, мерка
banged on - грохнули на
the retractable - выдвижной
decided - решивший
pan out -удался
broadcasting - вещание
high-frequency - высокая чистота
rubbed - натер
against - против (об)
Only instead - только вместо
taking a nap - вздремнуть
interstellar - межзвездный
plague - чума
crossly -сердито
exploded - взорвалась
scooped - черпнуть
skull- череп
eccentric - ексцентричный
deteriorating - ухудшающийся
equal - равный
dust - пыть
estimated - предполагаемый
surface - поверхностный
beeped - подавать звук. сигнал
squawk -пронзительный крик
traces - след
except - кроме
haunted - приведения
gutless - робких
throat - горло
utterly - крайне
voted - избранный
funds -денежные сред-ва
trailing - свисающей
от дурацких случайностей к приятным неожиданностям Determiness 11:47:43
«Сегодня не твой день. И не мой»

Воистину. Сегодня с утра я потерялась во времени и пространстве, хотя меня всего-то послали за карточкой на первый этаж, с эпическим размахом и воплями "БОЖЕ ЧТО ЗА ДЕНЬ-ТО ТАКОЙ" потеряла своё антипростудное (спасибо привычке класть всё мало-мальски плоское в задний карман штанов, искомое я обнаружила уже тогда, когда оно нафиг было не нужно) и, пока топала искать его в раздевалке, умудрилась задеть серёжку, застёжка от которой сказала мне ехидное "ХА" и канула в небытие в тёмном лестничном пролёте.
Не то чтобы это меня прям удивило. На самом деле, в плане невезения этот день нельзя назвать необычным.

Но.

Я НАКОНЕЦ-ТО решила очень важный финансовый вопрос, и теперь моя душенька спокойна, а тело не норовит заняться какой-нибудь малозначительной фигнёй в тщетных попытках отделаться от мыслей о делах. Теперь, в общем-то, осталось только донести информацию до нужных людей, и дай боже, чтобы всё прошло тихо, гладенько и спокойно.
И самое главное - благослови Локи тех людей, которым не впадлу взять телефон и просто ПОЗВОНИТЬ. Пока я размышляла о том, как же я ненавижу ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ и общаться таким макаром с НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ, моя сменщица (полусменщица? фантомная сменщица? короче, просто хороший человек) просто ВЗЯЛА и ПОЗВОНИЛА, и это просто за гранью моего понимания. Тем не менее - все вопросы решились легко, быстро и на ура, и нам даже пообещали немного помочь, чтобы нам каждый раз не мудохаться с этим.

Короче, сегодня воцарился баланс. И ради такого успешного разрешения своих проблем я готова хоть каждый день терять по застёжке от серёжек.

Категории: Рабочее, Будни: серые и не очень, Длиннопост
понедельник, 17 сентября 2018 г.
Ход гения Кицyнэ 15:58:42

Дьявол не знает, что он дьявол — дьявол думает,­ что он — Бог

Интервью с подозреваемыми по делу Скрипалей или основной скетч из шоу «Уральские пельмени»
Два русских Джеймс Бонда , которым стоило бы дать позывные Лупа и Пупа, решили своим получасовым интервью убить смехом всех фигурантов по делу, тем самым исчерпав конфликт. Очень умно.
воскресенье, 16 сентября 2018 г.
Бойтесь, бойтесь в час полуденный выйти на дорогу, В этот час уходят... panda21 12:51:43
Бойтесь, бойтесь в час полуденный выйти на дорогу,
В этот час уходят ангелы поклоняться Богу.
Духи злые, нелюдимые, по земле блуждая,
Отвращают очи праведных от преддверья рая.

У окна одна сидела я, голову понуря
С неба тяжким зноем парило. Приближалась буря
В красной дымке солнце плавало огненной луною
Он — нежданный, он — негаданный тихо встал за мною.

Он шепнул мне: «Полдень близится, выйдем на дорогу,
В этот час уходят ангелы поклоняться Богу
В этот час мы, духи вольные, по земле блуждаем,
Потешаемся над истиной и над светлым раем.

Полосой ложится серою скучная дорога,
Но по ней чудес несказанных покажу я много».
И повел меня неведомый по дороге в поле.
Я пошла за ним, покорная сатанинской воле.

Заклубилась пыль, что облако, на большой дороге.
Тяжело людей окованных бьют о землю ноги.
Без конца змеится-тянется пленных вереница,
Все угрюмые, все зверские, все тупые лица.

Ждут их храма карфагенского мрачные чертоги,
Ждут жрецы неумолимые, лютые как боги.
Пляски жриц, их беснования, сладость их напева
И колосса раскаленного пламенное чрево.

«Хочешь быть, — шепнул неведомый, — жрицею Ваала,
Славить идола гудением арфы и кимвала,
Возжигать ему курения, смирну с киннамоном,
Услаждаться теплой кровию и предсмертным стоном?»

«Прочь, исчадья, прочь, хулители!, — я сказала строго, —
Предаюсь я милосердию всеблагого Бога».
Вмиг исчезло наваждение. Только черной тучей
Закружился вещих воронов легион летучий.

Бойтесь, бойтесь в час полуденный выйти на дорогу,
В этот час уходят ангелы поклоняться Богу,
В этот час бесовским воинствам власть дана такая,
Что трепещут души праведных у преддверья рая
суббота, 15 сентября 2018 г.
Лабиринт чёрных зубов. Satoko Anabuki 17:56:15
Лабиринт чёрных зубов.


увядшие бутоны смердящих угловатых птиц

издробленных молочными зубами

и падших в ноги душной тени ниц

обглоданные небеса страны не существующей на карте

затёртой до линялых дыр угольными магнитными полями

взрывается искрится призрачный чертог

омытый горечью растаявших надежд

истлевших на солёности умытых чернью моря

потрескавшихся лихорадкой времени одежд

стебли крапивы дикой расчищают серые будни

разбивая витражи розовые да сиреневые

камнями речными со дна омута сознания достатыми

выбеленными и отполированными

убивающими перьев пестроту задушенных рамками дятлов

а меланхолия прожитых лет стоит на повторе

и долбит в ожидании кривущим когтем по столу

забыты и заклеены в альбоме загнивающих стручков

дотошные до блеска акварельные рассветы

затушенные гулкостью стандарта отъявленных замков

а кто тогда хранитель истины незамутнённой

вопрос вводящий в изменённое сознание

глядящие с укором вниз на муравьёв портреты


­­

Коммунистическое око: пышное.


­­

Коммунистическое око: выжатое.


­­

Коммунистическое око: мёртвое.


Музыка ОЗЁРА – ЗВЁЗДЫ
Категории: Розовая фланель волнушек, Буйное вундеркиндство тополей


Позитив равен грусти > Изюм (записи, возможно интересные автору дневника)

читай на форуме:
пройди тесты:
Ou, I'm so Bizarre!!!(4)
читай в дневниках:

  Copyright © 2001—2018 BeOn
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
Задать вопрос.
Написать об ошибке.
Оставить предложения и комментарии.
Помощь в пополнении позитивок.
Сообщить о неприличных изображениях.
Информация для родителей.
Пишите нам на e-mail.
Разместить Рекламу.
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please contact us.
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста, напишите нам.

↑вверх